عناوین سایت
ورود کاربران
 
نمایش جزئیات جستجو

  تاسیس حزب جمهوری خلق مسلمانان
 

نام کتاب:درون انقلاب ایران
روزشمار: 1358/01/00
 صفحه:281
حزب جمهوری خلق ملمان با توافق کامل آیت‌الله شریعتمداری در ماههای آوریل و مه برای رقابت با حزب جمهوری اسلامی بوجود آمد. این حزب در شمال غربی ایران، بخصوص در آذربایجان استان زادگان آیت‌الله شریعتمداری پیشرفت کرد حزب جمهوری خلق مسلمان، در سراسر تابستان در شهر‌های تبریز، قم و تهران اجتماعاتی سیاسی بر پا داشت و پاسداران انقلاب در ماههای ژوئن و اوت با این تظاهرات برخورد‌هائی داشتند پس از آنکه رحمت الله مقدم مراغه‌أی استاندار آذربایجان ( همان کسی که نهضت رادیکال را ایجاد کرد) روز 29 ماه مه بعنوان مخالفت با تسلط مذهبیون بر دولت موقت استعفا کرد، برخی از مقامات حزب جمهوری خلق مسلمان بازداشت شدند. زمانی بعد، نارمزدهای حزب جمهوری خلق مسلمان برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ( انتخابات خبرگان برای روز 3 اوت ترتیب یافته بود) مورد اذیت و آزار قرار گرفتند " چماقداران" حزب جمهوری اسلامی خمینی نامزدهای انتخاباتی جمهوری مسلمان و جبهه ملی را در برابر مردم کتک زدند و حزب جمهوری خلق مسلمان مخفی شد. --------------------------------- [ 1358/01]