عناوین سایت
ورود کاربران
 
نمایش جزئیات جستجو

محققی، احمدعلی

احمد علی محققی در 1300 در شهر کاشان متولد شد. در 1320 به درجه افسری و در ‏آبان ماه 57 به درجه سپهبدی رسید.‏‎ ‎محققی در 1354 به ژاندارمری منتقل گردید که در آنجا پستهایی چون، ‏ریاست رکن ‏‏2، معاونت فرمانده‌ی ژاندارمری در امور مرزبانی، رئیس ستاد، معاوت عملیاتی و ‏جانشینی فرمانده‌ی ژآندارمری را به عهده داشت وی دوره‌های دانشکده‌ی افسری، ‏دوره ‏مشترک تکمیلی، دوره‌ی تخصصی پیاده و عالی آجودانی را در امریکا و دوره‌ی ‏فرماندهی و ستاد را در ایران طی کرد. محققی همچنین به پاس خدمات خود به رژیم ‏پهلوی نشانهای همایون درجه ‏‏2، تاج درجه 3، همایون درجه 3، تاج درجه 4، لیاقت ‏درجه 3، پاس درجه 3، نشان کوشش درجه 2 و نشان استقلال درجه 3 را دریافت ‏کرد. احمد علیمحققی در 5 شهریور 1357 به دستور ‏محمدرضا پهلوی به ریاست ‏ژآندارمری کل کشور منصوب شد. وی در نخستین انتصابات مهندس بازرگان در ‏دولت موقت، در سمت خود ابقاء شد.‏